Home Diensten Over ons Veel gestelde vragen Contact ⁄ Route Klokkenluidersregeling
Datum: 10-2008
Aftrek buitengewone uitgave.

De regeling voor aftrek van buitengewone uitgaven vervalt met ingang van 1 januari 2009. Op basis van deze regeling kunt u uw kosten voor onder meer ziekte, invaliditeit, bevalling, arbeidsongeschiktheid, ouderdom en adoptie via uw aangifte inkomstenbelasting (gedeeltelijk) van de fiscus terugkrijgen. Met ingang van 1 januari 2009 wordt de regeling vervangen door een nieuwe regeling. Het kabinet hoopt hiermee de groep chronisch zieken en gehandicapten beter te kunnen bereiken dan nu het geval is en zo financiële ondersteuning te kunnen bieden.


Bijlagen

Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, kan geen Aansprakelijkheid worden aanvaard voor de volstrekte juistheid en volledigheid van de gegevens
Wonders Advies Accountancy
Molendijk-Noord 48
5482 WX Schijndel
T: 073 - 544 1888
F: 073 - 544 1889